Řešení

Flexibilita

Jednotná ATEAS filozofie umožňuje efektivní nasazení pro video dohled libovolného rozsahu.

ATEAS obsahuje funkce a nástroje vyvíjené pro snadné přizpůsobení dohledové platformy cílovému rozsahu systému, které umožňují postupný a plynulý růst s tím, jak se vyvíjí a roste celý bezpečnostní systém.

Edice

Malékamerové systémy

Video dohled na jednom zařízení s možností vzdáleného přístupu.

Středníkamerové systémy

Video dohled s jedním serverem a dohledovými stanicemi.

Velkékamerové systémy

Video dohled s neomezeným počtem serverů a dohledových stanic.

Distribuovanékamerové systémy

Specifický případ velkých kamerových systémů.