Edice

Platforma ATEAS Security

Platforma ATEAS Security je dostupná v několika základních edicích, které umožní maximální přizpůsobení Vašim požadavkům. Při přechodu na vyšší edici je plynulý a vždy je plně a ve stoprocentní výši zohledněna investice zákazníka do již pořízených licencí.

Edice

Platforma ATEAS Security

Platforma ATEAS Security je dostupná v několika základních edicích, které umožní maximální přizpůsobení Vašim požadavkům. Při přechodu na vyšší edici je plynulý a vždy je plně a ve stoprocentní výši zohledněna investice zákazníka do již pořízených licencí.

Základní porovnánípro více informací posouvejte tabulkou do stran

Funkce Logo edice Ateas Security Start Logo edice Ateas Security Home Logo edice Ateas Security Professional Light Logo edice Ateas Security Professional Logo edice Ateas Security Unlimited
Neomezené používání zdarma ano ne ne ne ne
Maximální počet serverů v systému 1 1 1 1 N
Maximální počet kamer v systému 4 9 32/48 64 N
Maximální počet klientů 1 2 4/6 N N
Plný rozsah dohledových funkcí 1) ano ano ano ano ano
Plný rozsah správy systému 1) ano ano ano ano ano
Počet let PMA N 2 2 2 2

Speciální rozšířené funkcepro více informací posouvejte tabulkou do stran

Funkce Logo edice Ateas Security Home Logo edice Ateas Security Home Logo edice Ateas Security Professional Light Logo edice Ateas Security Professional Logo edice Ateas Security Unlimited
Intel a CUDA GPU akcelerace ano ano ano ano ano
Podpora H265 video formátu ano ano ano ano ano
Multikamerové událostní scénáře ano ano ano ano ano
Dynamické skupiny uživatelů ano ano ano ano ano
Systémové notifikace ano ano ano ano ano
Propojení na externí systémy ano ano ano ano ano
Přímý export záznamu do ATS ano ano ano ano ano
Webový přístup (HTML 5) ano ano ano ano ano
Nativní klient pro Apple iOS ano ano ano ano ano
Nativní klient pro Android ano ano ano ano ano
Nativní klient pro Android TV ano ano ano ano ano
Detekce a rozpoznávání RZ vozidel ne ano ano ano ano
Video stěny – PC ne ne ne ano ano
Video stěny – Android ne ne ne ano ano
Zálohování záznamu ne ne ne ano ano
Pokročilé šifrování AES ne ne ne ano ano
Časosběrná videa ne ne ne ano ano
ATEAS Screen Recorder ne ne ne ano ano
ATEAS Mobile Camera ne ne ne ano ano
Integrace do platformy C4 ne ne ne ano ano
Mapové zdroje OpenStreetMap ne ne ne ano ano
Integrace s Active Directory ne ne ne ano ano
Automatické zálohování nastavení ne ne ne ano ano
Generická SNMP podpora ne ne ne ano ano
Integrace transakčních dat ne ne ne ano ano
Zobrazování analytických metadat ne ne ne ano ano
Podpora DLNA vysílání ne ne ne ano ano
Analýza pomocí neuronových sítí (AI) ne ne ne ano ano
Nasazení zákaznické neuronové sítě ne ne ne ano ano
Podpora standardů Syslog ne ne ne ano ano
Integrace externích JSON dat ne ne ne ano ano
Integrace externích AI metadat ne ne ne ano ano
Podpora režimu cloud ne ne ne ne ano
Aplikační cluster ne ne ne ne ano
Replikace databází RZ ne ne ne ne ano
Centralizace metadat ne ne ne ne ano
ATEAS Interlogin ne ne ne ne ano

Poznámky

  1. Kromě funkcí uvedených dále v seznamu.
  2. Do 23 kamer edice PROFESSIONAL a je klientská licence omezena na 16.
  3. Do 9 kamer edice UNLIMITED a je klientská licence omezena na 16.

Dokumenty

Růst systému s ATEASem

Porovnání edic